Фонд Вікімедіа хоче видалити Болгарські Вікіновини

Матеріал з Вікіновин — вільних новин.

17 вересня 2019

Скріншот головної сторінки Болгарських Вікіновин (Уикиновини) з попередженням про закриття проекту 2019-09-12. Див. подробиці: m:Proposals for closing projects/Deletion of Bulgarian Wikinews.

Фонд Вікімедіа планує закрити Болгарські Вікіновини і видалити весь контент проекту. Це випливає з рекомендацій Мовного комітету Вікімедіа (Language committee) Ради піклувальників Фонду (Wikimedia Foundation Board of Trustees), опублікованих клерком Стівеном Уайтом (англ. Steven White; StevenJ81) в понеділок, 9 вересня 2019 року:

« Офіційна рекомендація щодо закриття для Ради піклувальників

Пропозиція про закриття Болгарських Вікіновин спочатку надійшла у вересні 2018 року. У той час ця пропозиція була аналогічною іншим недавнім запитам на закриття Вікіновин, заснованим, головним чином, на бездіяльності і очевидній неспроможності проекту. Відповідно, LangCom дав зацікавленим сторонам час для залучення нових учасників.

Проте, пропозиція була запитом на видалення, а не просто запитом на закриття, через деякий раніше існуючий суперечливий, упереджений та пропагандистський контент. За останні кілька місяців дуже невелика кількість нових учасників стала більш активною. Вони підтримують точку зору, висловлену на цих сторінках, і / або, здається, ігнорують відсутність журналістської чесності і строгості. Звичайно, кількість людей, про яких йде мова, мала, а обсяг створюваного контенту невеликий. На думку LangCom, обсяг створюваного нового контенту буде незначним, щоб виправдати спроби зберегти проект відкритим, навіть якби не було ніяких інших проблем.

На додаток, учасники зловживають розширеними правами і ігнорують запити спільноти видалити цей сумнівний контент (велика частина якого також сумнівної якості) шляхом зміни правил голосування під час обговорення. Окремо зазначаємо, що адміністратор Вікіновин, який спочатку подавав запит на видалення контенту, потім запропонував більш широку участь в обговоренні і голосуванні, і заперечував проти зміни правил. Проте, він відмовився почати війну адміністраторів через це. (Пояснення, наведене для ігнорування / зміни голосу, полягає в тому, що «члени спільноти», що підтримують видалення, не є активними учасниками спільноти Болгарських Вікіновин і тому не мають права коментувати. Як адміністратор, так і LangCom вважають, що через дуже маленький розмір поточної спільноти Болгарських ВікіНовин, більш широке співтовариство було належним чином запрошено для участі в обговоренні.)

LangCom спостерігає за цією ситуацією вже майже рік і більше не переконаний, що цей проект може продовжувати працювати відповідно до принципів WMF. Ми також не вважаємо, що в вікі досить вмісту, щоб залишити його доступним навіть в заблокованому стані. Крім того, адміністратори Інкубатора Вікімедіа сказали нам, що не відчувають, що можуть належним чином контролювати новий текст ВікіНовин на інкубаторі (через нестачу мовних навичок).

Відповідно, LangCom цим пропонує Правлінню WMF закрити Болгарські ВікіНовини і (ефективно) видалити їх, і щоб їм не було дозволено перезапускатися на інкубаторі. Відповідно до політики закриття проектів, якщо Правління не заперечує проти цієї пропозиції протягом семи днів, воно буде ефективно ратифіковано Правлінням, і LangCom продовжить закриття.

З повагою, від імені LangCom: StevenJ81 (обговорення) 19:03, 9 вересня 2019 року (UTC)

»
Оригінальний текст (англ.)

Formal closure recommendation to the Board

The proposal to close Bulgarian Wikinews was originally submitted in September 2018. At that time, the proposal was similar to other recent Wikinews closure requests, based mainly on inactivity and the apparent staleness of the project. Accordingly, LangCom gave interested parties time to recruit new contributors.

That said, the proposal was a deletion request, not merely a closure request, because of some pre-existing controversial, biased, and propaganda content. Over the last several months, a very small number of new contributors have become more involved. They support the point of view expressed in those pages, and/or seem to be ignoring the lack of journalistic integrity and rigor involved. To be sure, the number of people in question is small, and the amount of content created is small. In LangCom's view, the amount of new content being created would be marginal to justify trying to keep the project open, even if there were no other problems involved.

Adding to the problem now, the contributors are abusing advanced permissions and ignoring community requests to delete that questionable content (much of which is also of questionable currency) through changing !voting rules in mid-stream. We make particular note that the Wikinews sysop who initially requested the content deletion had invited wider participation in the discussion and voting, and objected to the change in rules. Yet, he declined to start a wheel war over it. (The explanation given for ignoring/changing the !vote is that the "community members" supporting the deletion are not properly members of the Bulgarian Wikinews community and therefore did not have a right to comment. Both the proposing sysop and LangCom felt that because of the very small size of the current community at Bulgarian Wikinews, a broader community was properly invited to participate in the discussion.)

LangCom has been watching this evolve for close to a year, and is no longer convinced that this project can continue to operate in line with WMF's principles. We also do not believe there is sufficient content of value in the wiki to leave it available even while locked. Further, the sysops on Incubator have told us they do not feel they can properly monitor a new Wikinews test on Incubator (because of a lack of language skills).

Accordingly, LangCom hereby proposes to the WMF Board that Bulgarian Wikinews be closed and (effectively) deleted, and that it should not be permitted to restart on Incubator. Consistent with the Closing Projects Policy, if the Board does not object to this proposal within seven days, the proposal is effectively ratified by the Board, and LangCom will proceed with the closure.

Respectfully submitted on behalf of LangCom: StevenJ81 (talk) 19:03, 9 September 2019 (UTC)

Болгарські Вікіновини створено 6 лютого 2005 року. В даний час вони знаходяться на 19 місці серед усіх 34 розділів Вікіновин за кількістю статей в основному просторі. За цим параметром розділ займає 492 місце серед всіх 882 вікі-проектів Вікімедіа. У липні-серпні 2019 року спільнота Болгарських Вікіновин активізувала роботу, випускаючи одну-дві новини практично щодня. Це помітно вище ніж в більшості розділів Вікіновин іншими мовами. Ніяких нарікань на створені в цей період новини виявити не вдалося. У той же час учасники Вікіновин болгарською мовою активізували інфраструктурну роботу - створювали шаблони і категорії, проводили міжпроектні зв'язування. У вересні активність різко знизилася, після тривалих нападок на проект на сторінці запиту на його видалення. Зараз на всіх сторінках Болгарських Вікіновин розміщений банер про видалення проекту.

Джерела[ред.]