«Молодіжні громадські організації - основа формування громадянського суспільства», - Андрій Сидоренко. Інтерв’ю

Матеріал з Вікіновин — вільних новин.

Досліджуючи перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні на особливу увагу заслуговує рівень розвиненості, роль та місце у цьому процесі таких його інститутів як молодіжні громадські організації. Ми звернулися до члена Правління ВМГО «ХДМУ», відповідального за роботу з місцевими осередками організації Андрія Сидоренка з проханням охарактеризувати сучасні тенденції формування громадянського суспільства в Україні та роль молоді у цих процесах.

Прес-служба: Андрію, яке значення та роль молодіжних громадських організацій Ви вбачаєте в подальшому розвитку України?

Андрій Сидоренко: Відомо, що громадянське суспільство до якого ми вже давно намагаємось прийти є певною системою самостійних і незалежних від держави суспільних інститутів, які забезпечують умови для реалізації приватних інтересів і потреб індивідів чи колективів у всіх сферах їх життєдіяльності. Такими інститутами, зокрема, є і громадські організації.

В більшості європейських країн вони відіграють дуже вагому роль у вирішенні широкого кола проблем з якими стикається пересічний громадянин. В свою чергу, в Україні, нажаль, роль та впливовість громадських організацій ще не є настільки вагомою. Особливо це стосується молодіжних організацій, які мали би бути основою виховання свідомих громадян і формування громадянського суспільства. Однією з причин цьому, на мою думку, є те, що багато з них не виконують свого прямого призначення і активізуються в більшій мірі під час політичних виборів виступаючи інструментом здобуття електоральних симпатій певними політичними партіями. Часто їх діяльність зводиться до банального розповсюдження агітаційної продукції чи організації якихось акцій в підтримку тієї чи іншої політичної сили.

Зважаючи на це, розвиток та виконання молодіжними громадськими організаціями своїх прямих функцій набуває визначального значення. Адже будучи залученим до активного громадського життя молодь здобуває можливість як вдосконалювати свої особистісні знання та навички, так і реалізовувати та захищати через такі організації свої права та інтереси.

Прес-служба: А чим, на Вашу думку, громадські організації відрізняються від державних установ, які за своїм призначення також покликані вирішувати конкретні соціальні проблеми громадян?

Андрій Сидоренко: Основна відмінність полягає у тому, що сьогодні державні установи та чиновники вичерпали той кредит довіри, який з року в рік їм надавали громадяни. Громадські організації здобувають все більшої прихильності з боку населення і, як показує досвід, вони здатні більш ефективно, ніж державні органи, вирішувати як певні місцеві конфлікти, так і в цілому краще аналізувати всі сторони життя населення. Вони є більш сприятливими до змін, які відбуваються в суспільстві і можуть швидше на них реагувати.

Прес-служба: Який вплив на виховання молоді справляють молодіжні громадські організації?

Андрій Сидоренко: По-перше, вступ молодих людей до громадських організацій є добровільним, а відтак таке залучення їх до діяльності підсилює їхню мотивацію та зобов’язання перед членами команди, що, в свою чергу, справляє позитивний вплив на формування їх як свідомих відповідальних громадян.

По-друге, це можливість зростати та здобувати знання без жорсткого фіксованого графіку. Молода людина починає займатися якимось більш складними задачами тоді, коли вона сама відчуває, що готова до цього.

По-третє, молодь має можливість здобувати знання шляхом набуття практичного досвіду. Молода людина має можливість розкрити власні здібності і розширити коло своїх особистісних можливостей шляхом участі в реалізації певних проектів. Також, це можливість зустрітися і спробувати себе у вирішенні реальних життєвих труднощів, на подолання яких організація спрямовує свої зусилля, отримати неоцінений досвід як діяти в подібних життєвих ситуаціях.

По-четверте, працюючи в громадській організації молода людина може спробувати брати на себе певні соціальні ролі, брати на себе зобов’язання і відповідати за них, формувати стосунки і вчитися адекватно поводити себе в міжособистісних взаємовідносинах.

По-п’яте, це можливість набувати певних лідерських навичок, завдяки яким значно простіше потім реалізувати себе у житті.

По-шосте, оточення в якому опиняється молода людина має великий вплив на формування системи її життєвих цінностей та виховання її як свідомого громадянина.

І це лише дуже загальний перелік того, як саме молодіжна громадська організація може вплинути на виховання молодої людини.

Прес-служба: Які основні перепони сьогодні існують на шляху розвитку громадських організацій?

Андрій Сидоренко: Загалом існує дві ключові проблеми.

Перш за все це недостатня поінформованість населення про сутність діяльності громадських організацій, про їх роль та функції.

По-друге, це недостатнє державне фінансування на реалізацію програм та проектів. Сьогодні задля ефективного повноцінного функціонування просто необхідна співпраця з закордонними фондами і особливо гостро ця проблема стоїть в регіонах.

Але, як показує досвід «ХДМУ», це не є неподоланною перешкодою. Головною передумовою ефективного функціонування будь-якої молодіжної громадської організації є наявність згуртованих активних молодих людей, які об’єднані спільною ідеєю. Якщо така команда існує, то питання фінансування чи проблема поганої поінформованості громадськості стосовно діяльності організації швидко нейтралізується.

Сьогодні кожен обласний осередок ВМГО «ХДМУ» є беззаперечно взірцем громадської активності і головною причиною цьому є чітко сформований план діяльності організації та сильні згуртовані команди молодих людей готових докласти всіх зусиль задля реалізації спільної ідеї.

Прес-служба: Що сьогодні робить ВМГО «ХДМУ» задля розвитку молодіжного руху в Україні?

Андрій Сидоренко: Сьогодні ми докладаємо максимум зусиль задля залучення якомога більшої частини молоді до активного громадського життя. Щороку «ХДМУ» проводить цілу низку проектів, як інформаційно-просвітницького, так і навчального характеру на яких молодь має змогу вдосконалити свої знання та навички і в подальшому реалізувати їх в житті.

Вирішальне значення ми надаємо реалізації проектів на регіональному рівні, де проблема доступу молоді до різного роду тренінгів на формування важливих особистісних навичок є вкрай гострою.

Причиною цього є наше беззаперечне переконання в тому, що саме молодь є основою розбудови громадянського суспільства в Україні. Адже громадянське суспільство має зростати і виховуватись знизу. Головною задачею кожного свідомого громадянина є перш за все навчитися самостійно дбати про забезпечення гарантованих Конституцією прав та свобод і, що найголовніше, робити це з огляду на національні традиції та національні інтереси нашої країни.

Прес-служба: Дякуємо за інтерв’ю.

Стаття на сайті ВМГО ХДМУ