Комітет моніторингу молодіжних програм уряду „МОЛОДІЖНИЙ КОНТРОЛЬ” звертається до міністра у справах сім'ї, молоді та спорту

Матеріал з Вікіновин — вільних новин.

Міністру України у справах сім'ї, молоді та спорту

Моніторингового комітету урядових

молодіжних програм «Молодіжний Контроль»


З В Е Р Н Е Н Н Я


Шановний Вікторе Петровичу!


Інформуємо Вас про те, що 17 липня 2007 року чотирма всеукраїнськими молодіжними громадськими організаціями (Спілка Української Молоді в Україні, Демократичний Альянс, Молодий Рух, Фундація Регіональних Ініціатив) було утворено Моніторинговий комітет урядових молодіжних програм «Молодіжний Контроль», одним з завдань діяльності якого є здійснення громадського контролю за реалізацією тих проектів програм, які фінансуються зі статті Державного бюджету України на 2007 рік «Державна підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї».

Варто відзначити, що здійснення громадського контролю покликано суттєво підвищити рівень довіри організованого молодіжного руху України і значної частини української молоді до процесу реалізації всеукраїнськими молодіжними громадськими організаціями програм, що отримали часткове фінансування від держави.

Хочемо зазначити, що моніторинг проектів програм проводитиметься з урахуванням практики, методологій та стандартів, які використовуються в Європейському Союзі для здійснення громадського контролю за реалізацією заходів, що отримують фінансову підтримку з бюджету ЄС. Проте, варто відзначити, що для здійснення запланованого ми потребуємо Вашого сприяння у питанні надання Комітету структурованої інформації про місце та дати проведення заходів, кількість учасників, основні цілі та завдання, які ставлять перед собою їх організатори.

З огляду на це, просимо Вас дати доручення відповідним структурним підрозділам Міністерства щодо системного збору цієї інформації та її завчасної передачі Комітету, або ж її опублікування на власному веб-порталі, наприклад, кожного 20-го числа місяця, що передує реалізації заходів у межах проектів. На наше переконання, це, безперечно, на порядок підвищить рівень поінформованості молодіжної спільноти України про діяльність як всеукраїнських молодіжних громадських організацій, так і Міністерства у напрямку здійснення молодіжної політики держави.

Окрім того, ми прагнемо особистої зустрічі з Вами, на якій маємо намір презентувати Вам переваги подібного роду співробітництва між Комітетом та міністерством як для всього молодіжного руху України, так і для відомства, яке Ви очолюєте.

Лист підписаний:

від ВМГО СУМ в Україні - Нелею Лавріненко, від ВМГО «Демократичний Альянс» - Василем Гацьком, від ВМГО «Молодий Рух» - Любомиром Грицаком, від ВМГО «ФРІ» - Олександром Солонтаєм.


Прес-служба ВМГО Демократичний Альянс пропонує до Вашої уваги хронологію створення Моніторингового комітету урядових молодіжних програм «Молодіжний Контроль».

1. 21 березня 2007 року Демократичний Альянс у відкритому листі звертається до міністра у справах сім’ї, молоді та спорту з пропозицією започаткувати процедуру опублікування творчих звітів по результатам виконання проектів програм всеукраїнських молодіжних громадських організацій, що перемогли у конкурсі міністерства, з метою більшої поінформованості молодіжного середовища України про заходи, які відбуваються на їх реалізацію.

2. 04 квітня 2007 року Голова ВМГО Демократичний Альянс Василь Гацько на зустрічі з міністром України у справах сім’ї, молоді та спорту у своєму виступі наголошує на необхідності з метою підвищення рівня довіри української молоді до роботи міністерства та організованого молодіжного руху країни запровадити процедуру обов’язкового опублікування творчих звітів всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій, які отримують часткове фінансування на реалізацію своїх проектів програм від Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, на веб-порталі міністерства.

3. 07 червня 2007 року ВМГО Спілка Української Молоді в Україні публікує "Звернення СУМ в Україні про корупцію у Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту", в якому відкрито заявляє про непрозорість проведення конкурсу молодіжних проектів програм, називаючи при цьому конкретні прізвища, організації та суми.

4. 09 червня 2007 року Демократичний Альянс опубліковує відповідь на "Звернення СУМ в Україні про корупцію у Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту", в якому пропонує СУМ в Україні та будь-яким іншим організаціям України утворити громадський моніторинговий комітет молодіжних проектів програм всеукраїнських молодіжних громадських організацій, які здійснюються за часткової фінансової підтримки держави.

5. 25 липня чотири всеукраїнські молодіжні громадські організації утворили "Моніторинговий комітет урядових молодіжних програм "Молодіжний Контроль".

Стаття на сайті ВМГО Демократичний Альянс