Молодіжний Контроль надав міністерству пропозиції. Слово за міністерством!

Матеріал з Вікіновин — вільних новин.

20 грудня у стінах міністерства у справа сім’ї, молоді та спорту відбулося представлення нового міністра Юрія Павленка. Символічну естафету у роботі йому передали міністр-попередник Віктор Корж та новий віце-прем’єр – міністр Іван Васюник.

Були присутніми на зустрічі і представники молодіжних громадських організацій, що об’єднали свої зусилля в рамках "Молодіжного Контролю".

Зокрема, перед учасниками зібрання – всеукраїнським молодіжним організаціям, що окремо зібралися на семінар з реалізації проектів за рахунок коштів конкурсу міністерства, виступив Василь Гацько, представник моніторингового комітету, керівник ВМГО "Демократичний Альянс", який презентував пропозиції щодо першочергових дій міністерства.

Дані пропозиції були напрацьовані Молодіжним контролем під час моніторингу, що здійснює наразі комітет та містять пропозиції щодо реформування загалом системи взаємодії відносин між міністерством та молодіжними громадськими організаціями.

Подаємо повний текст:


Моніторинговий комітет урядових молодіжних програм

«Молодіжний Контроль»

Прагнучи посилити процеси розвитку організованого молодіжного руху України, маючи намір вдосконалити роботу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту у напрямку взаємодії з молодіжними громадськими організаціями та підвищити ефективність реалізації пріоритетів молодіжної політики, Моніторинговий комітет урядових молодіжних програм «Молодіжний Контроль» пропонує:

1. Змінити механізм формування конкурсної комісії Мінсім'ямолодьспорт шляхом внесення змін до Постанови КМУ від 25 липня 2002 р. N 1062 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї». Зокрема, «Молодіжний Контроль» пропонує позбавити Народних депутатів України та представників тих громадських організації, що прямо чи опосередковано беруть участь у конкурсі, права бути членами конкурсної комісії.

2. Підвищити якість реалізації програм, що отримують часткове фінансування від Мінсім'ямолодьспорт шляхом надання можливості брати участь у конкурсі місцевим громадським організаціям, які прагнуть реалізовувати заходи всеукраїнського рівня. Для цього внести зміни до вищезгаданої Постанови КМУ. Ця ініціатива, безперечно, посилить конкуренцію серед громадських організацій, підвищить якість їх проектів та активізує молодіжний громадський рух в регіонах країни.

3. Посилити контроль за реалізацією програм молодіжних громадських організацій шляхом здійснення моніторингу всіх без виключення заходів, що проходять за підтримки Мінсім'ямолодьспорт. Роботу по його здійсненню покласти на моніторингову групу, що має утворюватися з представників міністерства, державного інституту розвитку сім'ї та молоді, представників громадських організацій.

4. Повернутися до опрацювання ідеї роботи з молодіжними громадськими організаціями за принципом «єдиного вікна».

5. Здійснити реформування організаційної структури міністерства у такий спосіб, щоб його підрозділи змогли побудувати ефективні механізми співпраці з ймовірно більшою кількістю громадських організацій та проектів.

6. Передбачити відповідальність молодіжних громадських організацій за невикористання наданих коштів, або відмову від них у вигляді позбавлення можливості брати участь у конкурсі в наступному році.

7. Забезпечити неухильне дотримання молодіжними громадськими організаціями вимоги про завчасне повідомлення міністерства про проведення запланованих заходів. Внести пункт до договору, що укладається між міністерством та молодіжною громадською організацією, який уточнюватиме необхідність саме письмової форми повідомлення.

8. Враховуючи ймовірне збільшення коштів у наступному році, які передбачаються у державному бюджеті для державної підтримки громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї збільшити максимальний ліміт коштів для однієї організації до 500 тис. грн.

9. Ініціювати збільшення суми коштів передбачених на харчування учасників заходу з 25 грн. на добу до 50 грн. та здійснити перерахунок інших статей видатків за реальними цінами станом на кінець 2007-го року.

10. Міністерству ініціювати впровадження конкурсів державними адміністраціями всіх рівнів, що відповідають за реалізацію молодіжної політики, припинити практику розподілу коштів між громадськими організаціями у «ручному режимі» та запровадити конкурс проектів.

Засновники Моніторингового комітету урядових

молодіжних програм «Молодіжний Контроль»:

ВМГО «Демократичний Альянс»;

ВМГО «Молодий Рух»;

ВМГО «Спілка Української Молоді в Україні»;

ВМГО «Фундація Регіональних Ініціатив».


Прес-служба ВМГО Демократичний Альянс пропонує до Вашої уваги хронологію створення та діяльності Моніторингового комітету урядових молодіжних програм «Молодіжний Контроль».

1. 21 березня 2007 року Демократичний Альянс у відкритому листі звертається до міністра у справах сім’ї, молоді та спорту з пропозицією започаткувати процедуру опублікування творчих звітів по результатам виконання проектів програм всеукраїнських молодіжних громадських організацій, що перемогли у конкурсі міністерства, з метою більшої поінформованості молодіжного середовища України про заходи, які відбуваються на їх реалізацію.

2. 04 квітня 2007 року Голова ВМГО Демократичний Альянс Василь Гацько на зустрічі з міністром України у справах сім’ї, молоді та спорту у своєму виступі наголошує на необхідності з метою підвищення рівня довіри української молоді до роботи міністерства та організованого молодіжного руху країни запровадити процедуру обов’язкового опублікування творчих звітів всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій, які отримують часткове фінансування на реалізацію своїх проектів програм від Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, на веб-порталі міністерства.

3. 07 червня 2007 року ВМГО Спілка Української Молоді в Україні публікує "Звернення СУМ в Україні про корупцію у Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту", в якому відкрито заявляє про непрозорість проведення конкурсу молодіжних проектів програм, називаючи при цьому конкретні прізвища, організації та суми.

4. 09 червня 2007 року Демократичний Альянс опубліковує відповідь на "Звернення СУМ в Україні про корупцію у Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту", в якому пропонує СУМ в Україні та будь-яким іншим організаціям України утворити громадський моніторинговий комітет молодіжних проектів програм всеукраїнських молодіжних громадських організацій, які здійснюються за часткової фінансової підтримки держави.

5. 25 липня чотири всеукраїнські молодіжні громадські організації утворили "Моніторинговий комітет урядових молодіжних програм "Молодіжний Контроль".

6. 27 липня Комітет моніторингу молодіжних програм уряду „МОЛОДІЖНИЙ КОНТРОЛЬ” звертається до міністра у справах сім'ї, молоді та спорту.

7. 11 вересня Комітет моніторингу молодіжних програм уряду „МОЛОДІЖНИЙ КОНТРОЛЬ” виступає із заявою "Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту порушує Закон України «Про звернення громадян».

8. 11 вересня «Молодіжний Контроль» пропонує обговорити Концепцію Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 роки при зустрічі.

9. 05 жовтня Молодіжний Контроль розпочав підготовку нової концепції формування конкурсної комісії Мінсім'ямолодьспорту.

10. 29 жовтня Молодіжний Контроль домовився з Мінсім'ямолодьспорт про спільний моніторинг молодіжних програм.

11. 22 листопада Молодіжний Контроль увійшов до моніторингової групи Мінсім'ямолодьспорт.


Стаття на сайті ВМГО Демократичний Альянс