Молодіжний Контроль увійшов до моніторингової групи Мінсім'ямолодьспорт

Матеріал з Вікіновин — вільних новин.

21 листопада відбулася зустріч представників Моніторингового комітету урядових молодіжних програм «Молодіжний Контроль», департаменту молодіжної політики Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту і Державного Інституту розвитку сім'ї та молоді, на якій було розподілено відповідальність між всіма сторонами щодо здійснення моніторингу тих молодіжних програм, які отримали часткову фінансову підтримку міністерства.

"Ми задоволені тим, що, останнім часом, міністерство є більш відкритим до наших ініціатив. Проте, я переконаний, громадськість потребує значно більшої прозорості в питаннях реалізації міністерством молодіжної політики. Зокрема, здійснювати моніторинг молодіжних проектів програм, що відбуваються за державний кошт, має право не лише Молодіжний Контроль, а будь-яка організація чи їх об'єднання, що опікується цим питанням. А це означає, що міністерство має завчасно формувати графіки заходів і публікувати детальну інформацію про час та місце їх проведення, можливість взяти участь в них на своєму веб-порталі. Таким чином, це дозволить будь-кому, хто має сумнів у тому, що заходи відбуваються, проконтролювати їх проведення. Окрім того, це надасть можливість активним представникам громадських організацій, органів студентського самоуправління, профспілкових організацій в регіонах країни бути краще поінформованим про заходи, що відбуваються в їх містах чи областях", - зазначив один з лідерів Моніторингового комітету, Голова ВМГО Демократичний Альянс Василь Гацько.

Також, Голова ДемАльянсу відзначив, що моніторинг молодіжних проектів програм, що відбуваються за часткової фінансової підтримки міністерства - не єдине чим опікуватимуться Молодіжний контроль: "Наразі, ми фіксуємо безліч недоліків в механізмах співробітництва міністерства з громадськими організаціями. І питання, в більшості, не в персоналіях. Причина тому, лежить в системі управління, яка, очевидно, має бути переглянутою. Тому, ми маємо чіткий намір підготувати власне бачення того, як можна реформувати систему управління в міністерстві. Також, об'єктом уваги Молодіжного Контролю буде механізм формування конкурсної комісії Мінсім'ямолодьспорт, яка перерозподіляє кошти між всеукраїнськими молодіжними громадськими організаціями".


Прес-служба ВМГО Демократичний Альянс пропонує до Вашої уваги хронологію створення та діяльності Моніторингового комітету урядових молодіжних програм «Молодіжний Контроль».

1. 21 березня 2007 року Демократичний Альянс у відкритому листі звертається до міністра у справах сім’ї, молоді та спорту з пропозицією започаткувати процедуру опублікування творчих звітів по результатам виконання проектів програм всеукраїнських молодіжних громадських організацій, що перемогли у конкурсі міністерства, з метою більшої поінформованості молодіжного середовища України про заходи, які відбуваються на їх реалізацію.

2. 04 квітня 2007 року Голова ВМГО Демократичний Альянс Василь Гацько на зустрічі з міністром України у справах сім’ї, молоді та спорту у своєму виступі наголошує на необхідності з метою підвищення рівня довіри української молоді до роботи міністерства та організованого молодіжного руху країни запровадити процедуру обов’язкового опублікування творчих звітів всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій, які отримують часткове фінансування на реалізацію своїх проектів програм від Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, на веб-порталі міністерства.

3. 07 червня 2007 року ВМГО Спілка Української Молоді в Україні публікує "Звернення СУМ в Україні про корупцію у Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту", в якому відкрито заявляє про непрозорість проведення конкурсу молодіжних проектів програм, називаючи при цьому конкретні прізвища, організації та суми.

4. 09 червня 2007 року Демократичний Альянс опубліковує відповідь на "Звернення СУМ в Україні про корупцію у Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту", в якому пропонує СУМ в Україні та будь-яким іншим організаціям України утворити громадський моніторинговий комітет молодіжних проектів програм всеукраїнських молодіжних громадських організацій, які здійснюються за часткової фінансової підтримки держави.

5. 25 липня чотири всеукраїнські молодіжні громадські організації утворили "Моніторинговий комітет урядових молодіжних програм "Молодіжний Контроль".

6. 27 липня Комітет моніторингу молодіжних програм уряду „МОЛОДІЖНИЙ КОНТРОЛЬ” звертається до міністра у справах сім'ї, молоді та спорту.

7. 11 вересня Комітет моніторингу молодіжних програм уряду „МОЛОДІЖНИЙ КОНТРОЛЬ” виступає із заявою "Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту порушує Закон України «Про звернення громадян».

8. 11 вересня «Молодіжний Контроль» пропонує обговорити Концепцію Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 роки при зустрічі.

9. 05 жовтня Молодіжний Контроль розпочав підготовку нової концепції формування конкурсної комісії Мінсім'ямолодьспорту.

10. 29 жовтня Молодіжний Контроль домовився з Мінсім'ямолодьспорт про спільний моніторинг молодіжних програм.

Стаття на сайті ВМГО Демократичний Альянс