Створено Комітет моніторингу молодіжних програм уряду „МОЛОДІЖНИЙ КОНТРОЛЬ”

Матеріал з Вікіновин — вільних новин.

Продовжуючи традиції громадського контролю за діяльністю органів державної влади та моніторингу молодіжної політики, одні з найпотужніших молодіжних організацій в Україні підписали меморандум про співробітництво у галузі моніторингу здійснення урядом України молодіжних програм через підпорядковані йому органи влади, використання коштів державного бюджету України, реалізації угод, що укладаються між урядовими та громадськими організаціями. Комітет створили всеукраїнські молодіжні громадські організації, що мають місцеві осередки в різних регіонах України і своєю спільною мережею можуть надійно провести всеукраїнське комплексне моніторингове дослідження, а саме:

- ВМГО „Спілка Української Молоді в Україні” (СУМ в Україні);

- ВМГО „Демократичний Альянс” (ДемАльянс);

- ВМГО „Молодий Рух” (Молодий Рух);

- ВМГО „Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ).

Зокрема, всеукраїнські організації запланували провести комплексний моніторинг формування та здійснення видатків державного бюджету на молодіжні програми, студентство та молодь загалом, а також здійснити моніторинг виконання нормативних документів органами влади, що підпорядковані Кабінету Міністрів України, у тому числі такими, що здійснюють свою роботу на госпрозрахунковій основі (Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Центр Соціальних Служб для Молоді, Молодіжний центр праці тощо).

Також, молодіжні організації мають намір спільно виробити пропозиції, щодо вдосконалення системи фінансування проектів молодіжних організацій України та здійснення заходів і впровадження проектів Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту на основі цілісного аналізу та реального дослідження в усіх регіонах України.


З усіх питань та отримання коментарів, звертайтеся:

n.lavrynenko@cym.org - Неля Лавриненко (+38 044 2347240);

vasyl.gatsko@gmail.com - Василь Гацько (+38 050 3820198);

gritsak@online.com.ua - Любомир Грицак (+38 066 7373223);

fri@poshta.org.ua - Олександр Солонтай (+38 050 9675094).


Меморандум про створення

моніторингового комітету урядових молодіжних програм „Молодіжний контроль”


Ми, всеукраїнські молодіжні громадські організації, а саме - „Спілка Української Молоді в Україні”, „Демократичний Альянс”, „Молодий Рух” та „Фундація Регіональних Ініціатив” (далі - сторони) підписуємо цей меморандум на основі спільного бачення розвитку молодіжного громадського руху та спільного бачення щодо здійснення вищими органами влади державної молодіжної політики.

Сторони розвиватимуть співробітництво в галузі моніторингу здійснення урядом молодіжних програм через підпорядковані йому органи влади, використання коштів державного бюджету України, реалізації угод, що укладаються між урядовими та громадськими організаціями.

До основних напрямків співробітництва Сторони відносять здійснення наступних заходів:

1. Моніторинг формування та здійснення видатків державного бюджету на молодіжні програми, студентство та молодь загалом;

2. Моніторинг виконання нормативних документів органами влади, що підпорядковані Кабінету Міністрів України, у тому числі такими, що здійснюють свою роботу на госпрозрахунковій основі (Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Центр Соціальних Служб для Молоді, Молодіжний центр праці тощо);

3. Вироблення і вдосконалення системи фінансування проектів молодіжних організацій України та здійснення заходів і впровадження проектів Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту, на основі цілісного аналізу та реального дослідження в усіх регіонах України.

З метою реалізації положень даного Меморандуму Сторони вступатимуть в договірні відносини одна з одною та з третіми сторонами.

Для забезпечення виконання даного Меморандуму Сторони створюють робочу групу, яка буде збиратися при виникненні питань, що потребують обговорення, але не рідше ніж два рази на місяць. Кожна зі Сторін призначить свого повноважного представника для участі в роботі цієї робочої групи, про що повідомить іншу Сторону у письмовому вигляді.

Даний Меморандум набирає чинності з дня підписання Сторонами та буде діяти протягом двох років.

Сторони за взаємною домовленістю можуть вносити в даний Меморандум зміни та доповнення, які будуть оформлюватись окремими протоколами і будуть складати невід'ємну частину даного Меморандуму.

Будь-яка зі Сторін може припинити дію даного Меморандуму, надіславши іншій Стороні письмове повідомлення про такий намір за 6 місяців до передбачуваної дати припинення дії даного Меморандуму.

Припинення дії даного Меморандуму не впливає на виконання і терміни конкретних заходів, узгоджених у відповідності з його положеннями та не закінчених на момент припинення його дії.

У випадку якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону про намір припинити дію Меморандуму, його дія буде автоматично продовжена на наступні 2 роки. Суперечки відносно тлумачення і застосування положень даного Меморандуму будуть вирішуватись шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

Стаття на сайті ВМГО Демократичний Альянс